Anglicko-Slovenské preklady, Ing. Stanislav Halas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úradné preklady Michalovce Ing. Stanislav Halas

 

Preklady z a do angličtiny v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance.

 

Texty na preklad prijímame aj e-mailom z celého Slovenska s následným zaslaním prekladu poštou.

 
 
 
Pracujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak máte
problém s termínom, obráťte sa na nás.
 
25-ročné skúsenosti s prekladmi v USA,
10 rokov pôsobenia na Slovensku.
 
 
 
 
 
team2
 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytujem prekladateľské služby
zo slovenčiny do angličtiny a naopak,
OVERENÉ ÚRADNOU PEČIATKOU.

 
Prekladám:
• rámcové zmluvy
• poistné zmluvy
• pracovné zmluvy
• výpisy z obchodného registra
• rozhodnutia súdov
• rodné listy
• sobášne listy
lekárske správy
• vysvedčenia a diplomy
dvoma slovami, skoro všetko 
 
 
Úradné preklady Michalovce - preklady dokumentov z angličtiny
 
 
 
I provide translation services
from Slovak to English and vice versa,
CERTIFIED BY AN OFFICIAL STAMP.

I translate:
  • framework contracts
  • contracts of insurance
  • contracts of employment
  • abstracts from the Companies Register
  • judgements of the courts
  • birth certificates
  • marriage certificates
  • medical reports
  • school report cards and diploma
  • in two words, almost everything